Przedszkole Niepubliczne
"Leśny Ludek"
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. (056) 678 72 66
e-mail: malanieszawka@lesnyludek.com.pl

Konto Bankowe:
MULTI konto PLUS
16 1140 2017 0000 4302 1309 0172
Tutaj nas znajdziecie: